خطرهای مصرف دخانیات

 • دخانیاتدود دخانیات ، ترکیب پیچیده ای از بیش از هفتصد ماده شیمیایی است .
 • در حال حاظر سالانه حدود پنج میلیون نفر در سطح جهان در اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهند.
 • هر روز بیش از هزار و پانصد نفر در جهان به علت مصرف دخانیات جان خود را از دست می دهند.
 • مصرف دخانیات در جهان ، در هر شش ثانیه یک قربانی می گیرد.
 • مصرف دخانیات به طور میانگین پانزده سال از عمر انسان می کاهد.
 • افراد سیگاری به طور متوسط پنج سال پیرتر از افراد غیر سیگاری به نظر می رسند.
 • سیگار کشیدن افزون بر زیان های جسمی ، زمینه ساز اعتیاد به مواد افیونی نیز است.
بیماری های ناشی از مصرف دخانیات:
 • مصرف دخانیات علت عمده بیماری های قلبی و سکته مغزی است.
 • نیکوتین ،منواکسید کربن و برخی مواد دیگر در سیگار از علل بیماری های قلبی و عروقی هستند.
 • نیکوتین باعث افزایش اسید معده ، موجب بروز زخم معده و اثنی عشر می گردد.
 • نیکوتین باعث افزایش احتمال لخته شدن خون می شود.
 • دود سیگار باعث بروز بیماری های لثه ، خرابی وزرد شدن دندان ها و بوی بد دهان می شود .
 • استعمال دخانیات موجب بروز سرطان های حنجره ، حلق ، مری ، نای ،ریه ، معده و پانکراس می گردد.
خطرهای دود غیر مستقیم  دخانیات:
دخانیات
 • هر سال در جهان بیش از 16500 کودک به دلیل  سیگار کشیدن دیگران می میرند .
 • خطر بروز سرطان ریه در زنان غیر سیگاری در معرض دود غیر مستقیم سیگار ، 28 درصد افزایش می یابد.
 • مواجه با دود سیگار عامل ایجاد نقائص عصبی در فرزندان افراد غیر سیگاری می شود.
 • مواجه با دود دخانیات موجب التهاب در گوش میانی کودکان می شود.
خطرهای قلیان :
 • اسانس های اضافه شده به تنباکوی قلیان ، زیان قلیان را چد برابر می کند.
 • استفاده از دهانه مشترک در قلیان خطر سرایت بیماری ها را افزایش می دهد.
 • مصرف کنندگان قلیان نسبت به مصرف کنندگان سیگار در معرض مواد سمی بیشتری قرار دارند .
 • زغال مورد استفاده در قلیان ، مقدار زیادی منو اکسبد کربن وارد بدن می کند.

برای سلامتی خود و دیگران تصمیم بگیریم از هم اکنون سیگار را خاموش کنیم و دیگر روشن نکنیم!!

منبع : نون وآب