شارژ کردن با کفی کفش

شارژ کردن با کفی کفش

محققان آمریکایی موفق به ساخت نوعی کفی طبی کفش شده اند که با استفاده از آن می توان هنگام راه رفتن تلفن همراه خود را شارژ کرد.
این کفی طبی انرژی مکانیکی حاصل از پیاده روی فرد را هنگام راه رفتن به انرژی الکتریسیته تبدیل می کند.
انرژی الکتریکی تولید شده از طریق یک سیم رابط که به دور ساق پا پیچیده می شود به تجهیزات شارژ گوشی فرستاده می شود.
انرژی تولید شده پس از 3 کیلومتر پیاده روی برای شارژ کامل باتری گوشی کافی است.
این کفی در همه جا و برای همه قابل استفاده است اما برای کوهنوردان کاربرد بیشتری دارد.

منبع: نون و آب