قابلیت پنجره های جدید

قابلیت پنجره های جدید

محققان در کره جنوبی پنجره ای ساخته اند که از عبور سر و صدا تا حدود زیادی جلوگیری می کند اما مانع ورود هوای تازه به داخل خانه نمی شود.
این محققان با استفاده از متا ماده های صوتی پنجره هایی طراحی کرده اند که سر و صدای محیط را تا 35 دسی بل کاهش می دهد این مقدار کاهش صدا حدود پنج دسی بل بیشتر از پنجره های دو جداره است.
محققان کره ای دریافتند چگونه می توان  ماده مسدود کننده صدا ساخت که در عین حال مانعی برای ورود جریان هوا نباشد.

منبع: نون و آب