بیان عواطف از طریق نوشتن

بیان عواطف از طریق نوشتن

بیان عواطف از طریق نوشتن تاثیر شگفت آوری بر التیام زخم ها دارد.
پژوهشگران دانشگاه اوکلند نیوزلند می گویند: تحقیقاتشان بر روی 49 شهروند بزرگسال نشان می دهد بیان عواطف از طریق نوشتن نه تنها برای سلامتی روان بلکه برای سلامتی جسمانی نیز مهم است.
پژوهش فوق نشان می دهد که نوشتن می تواند زمان التیام زخم جسمانی را تا نصف کاهش دهد.

منبع: نون و آب