پروین اعتصامی در بیست و پنجم اسفند ۱۲۸۵ هجری شمسی در تبریز چشم بر جهان گشود و در نیمه شب شانزدهم فروردین ۱۳۲۰ دار فانی را ودا گفت.او یکی از شاعران نامدار ادب

شعری زیبا از پروین اعتصامی شعری زیبا از پروین اعتصامی


پارسی و یکی از مفاخر ارزشمند می باشد که در زمینه شعر و ادب همچنان می درخشد و از شاعران کم نظیر در این عرصه میباشد.

محتسب و مست

محتسب، مستی به ره دیدو گربانش گرفت

مست گفت ای دوست، این پیراهن است، افسار نیست

گفت مستی، زان سبب افتان و خیزان می روی

گفت جرم راه رفتن نیست، ره هموار نیست

گفت می بایدتو را تا خانه قاضی  برم

گفت رو صبح آی، قاضی نیمه شب بیدار نیست

گفت نزدیگ است والی را سرای، آنجا شویم

گفت والی از کجا در خانه خمار نیست

گفت تا داروغه را گوئیم، در مسجد بخواب

گفت مسجد خوابگاه مردم بد کار نیست

گفت دیناری بده پنهان و خود را وارهان

گفت کار شرع، کار درهم و دینار نیست

گفت از بهر غرامت، جامه ات بیرون کنم

گفت پوسیده ست، جز نقشی ز پود و تار نیست

گفت آگه نیستی کز سر در افتادت کلاه

گفت در سر عقل باید ، بی کلاهی عار نیست

گفت می بسیار خوردی، زان چنین بیخود شدی

گفت ای بیهوده گو، حرف کم و بسیار نیست

گفت باید حد زنند هشیار مردم، مست را

گفت هشیاری بیار، اینجا کسی هشیار نیست

محتسب به نهی‌کننده از کارهای ممنوع‌شده در شرع می‌گفته‌اند. محتسبان در کوچه و بازار تازیانه در دست می‌گشته‌اند و بر معاملات نظارت داشته، مانع به کار بردن اوزان و مقادیر ناقص، تقلب در معاملات و نپرداختن قرض بوده‌اند. محتسب علاوه بر امر به معروف و نهی از منکر که وظیفه اصلی وی بود بر کار اصناف و مشاغل مختلف هم نظارت داشت. اصناف مورد نظارت محتسب حتی شامل بلاترین مقامات شهر مانند قاضی نیز میشد. از شرایط دارا شدن این سمت آشنایی با احکام شرع و نیز دارا بودن پشتوانه سیاسی و اجتماعی بالا بود.

منبع : نون و آب