اگر می خواهید ابروهایتان را بردارید فرمی از ابرو را پیدا کنید که با صورت تان مناسب باشد و آن را با اصول و روش صحیح روی پوستتان پیاده کنید. سعی نکنید خود را با مدها و چهره ها مقایسه کرده و طبق آنها عمل کنید زیرا ابرو از اجزای مهم صورت است که در زیبایی چهره نقش بسزایی ایفا می کند. حالت دادن درست به آن، چهره ی شخص را کاملا عوض کرده و حالت چشم ها زیبا می شود.

ابرو علاوه بر اینکه زیبایی به چهره می بخشد وظیفه ی مواظبت از چشم ها را عهده دار است و مانع ریختن عرق و باران و ... به داخل چشم می شود و همچنین ابرو حالات روحی انسان را بیان می کند. مثلا با اخم کردن متوجه ناراحتی دیگران می شویم و با بالا دادن ابرو به جواب منفی دیگران پی می بریم.

ابروی آقایان روی استخوان پیشانی قرار دارد و ابروی خانم ها یک سانتی متر بالاتر از استخوان پیشانی می باشد.می خواهید ابروهیتان را بردارید می خواهید ابروهیتان را بردارید

تقسیم بندی ابرو :

A- سر ابرو ( تاج ابرو)

B - زاویه ی ابرو ( قوس ابرو، آرک ابرو)

C- دنباله ی ابرو ( دم ابرو )یک ابروی استاندارد باید کنار خارجی بینی با گوشه ی داخلی چشم و ابرو در یک خط  و همچنین کنار خارجی بینی با گوشه ی خارجی چشم و ابرو نیز در یک امتداد قرار گیرد.

حالت ابرو :
برای حالت دادن به ابرو با توجه به چشم باید به نکاتی از قبیل فاصله ی دو چشم از همدیگر، فاصله ی چشم و ابرو، حالت چشم و پلک  توجه نمود.

 

انواع حالتهای ابرو :
می خواهید ابروهیتان را بردارید می خواهید ابروهیتان را بردارید

  • کمانی ( مدادی، قیطانی، مینیاتوری)
  • راسته (ژاپنی)
  • هلال
  •  گربه ای
  •  شیطانی (فانتزی، اریب)
  • هشتی
  • شمشیری
 

 متعادل کردن چهره ها با فرم ابرو:
- برای متعادل کردن چشم های گود و فرو رفته ابرو را به حالت صاف و راسته بردارید.

- برای تعادل بخشیدن به چشم های زیاد از هم دور، ابروی پیوسته مناسب است.

- برای  متعادل کردن چشم های گرد ابرو را به حالت زاویه دار فرم دهید.

- اگر ابرو را به طرف بالا حالت دهید، چهره جوان تر جلوه خواهد کرد.

- اگر ابرو را پهن و پرپشت حالت دهید، چهره خشن خواهد شد.

- اگر ابرو را خیلی نازک حالت دهید، چهره خشن می شود.

- اگر ابروها را با قوس ملایم بردارید، صورت لطیف و رویایی می شود .

- اگر ابرو را بلند و انتهای آن را رو به پایین حالت دهید، چهره مسن خواهد شد.

- برای متعادل کردن چشم پف دار، ابرو را به حالت هشتی بردارید.

نکاتی مهم در برداشتن ابروها :
* اگر قصد دارید ابرو بردارید این کار را یک روز قبل از مهمانی انجام دهید زیرا ممکن است دور ابرو قرمز شده و قرمزی آن خوشایند نیست .

* ابرو را با برس کوچک مخصوص، برس کشیده تا همیشه خوش و زیبا باشد و حالت اصلی آن را مشاهده کنید.

* قبل از برداشتن ابرو می توانید حمام کنید تا موها راحت تر کنده شود.

* موچین را از نوع و جنس مرغوب انتخاب کنید و لبه ی آن نیز تیز باشد تا موی ابرو نشکند. موچین را با زاویه 45 درجه نسبت به پوست قرار دهید.

* شروع برداشتن ابرو از وسط دو ابرو باشد چون درد این ناحیه کمتر بوده و به درد آن زود عادت کرده و برای بقیه قسمتها اذیت نمی شوید.

* زیر ابرو  را زیاد برندارید، زیرا چهره را عجیب و غیرطبیعی نشان می دهد.

منبع : نون و آب