درگیری موافقان و مخالفان محمد مرسی

درگیری موافقان و مخالفان محمد مرسی

درگیری موافقان و مخالفان محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر روز گذشته در قاهره  ده ها کشته و هزاران زخمی بر جای گذاشت.
گزارش های رسیده از قاهره حاکی است در درگیری موافقان و مخالفان مرسی در میدان رابعه العدویه بیش از 200 تن کشته شده و حدود 5200 نفر نیز زخمی گردیده اند.
درگیری ها هم چنان ادامه دارد و منابع بیمارستانی می گویند بیمارستان رابعه العدویه برای درمان زخمی ها با کمبود دارو و تجهیزات پزشکی مواجه گردیده است.
یک عضو ارشد اخوان المسلمین می گوید: نیرو های امنیتی و ارتش،  طرفداران مرسی را با گلوله های جنگی قتل عام کرده اند.
طرفداران مرسی بر ادامه تظاهرات تا بازگشت مرسی به قدرت تاکید کرده اند.

منبع: نون و آب