تولید رزین های نانو کامپوزیتی در ایران

تولید رزین های نانو کامپوزیتی در ایران

متخصصان دندان پزشکی کشورمان با افزودن نانو ذرات اکسید روی در رزین های دندان پزشکی موفق به تولید رزین نانو کامپوزیتی شدند که علاوه بر حفظ خواص فیزیکی رزین، خاصیت ضد میکروبی دارد.
این رزین نانو کامپوزیتی در صنعت مواد دندانی و دندان پزشکی کاربرد دارد.
از ان جا که پوسیدگی های ثانویه مهم ترین علت تعویض و برداشتن پر کردگی های دندانی است استفاده از این رزین کامپوزیتی ضد میکروب در پیشگیری از پوسیدگی های ثانویه بسیار سودمند خواهد بود.
گفتنی است کار تحقیقات و تولید این رزین نانو کامپوزیتی توسط سارا توسلی حجتی و همکاران وی در دانشکده دندان پزشکی شاهد صورت گرفته است.

منبع: نون و آب