فیس بوک گردی

فیس بوک گردی

کاربران فیس بوک مواظب باشند فیس بوک گردی موجب افسردگی و حسادت در کاربر می شود.
محققان آلمانی می گویند: نتایج تحقیقات آن ها نشان می دهد فیس بوک گردی کاربران را افسرده می کند و حسادت آن ها را بر می انگیزد.
بر اساس این تحقیق که در دانشگاه برلین انجام شده، سپری کردن وقت در پایگاه اجتماعی فیس بوک موجب ایجاد نوعی حسادت اجتماعی، احساس انزوا و افسردگی کاربران می شود.
در ادامه این تحقیق گفته شده افراد بنابر ماهیت فیس بوک  تصویر غیر واقعی و مثبت از خود نشان می دهند و هر چقدر کاربران اطلاعات بیشتری را در فیس بوک از دیگران و دوستان خود می بینند، بیشتر به ان ها حسادت می ورزند و این حسادت موجب کاهش رضایت آن ها از زندگی خود می شود و در نهایت به افسردگی منجر می شود.

منبع: نون و آب