ساخت حسگر جادویی

ساخت حسگر جادویی

ژاپنی ها حسگری ساخته اند که قابلیت خمیده شدن، پیچ خوردن و مچاله شدن دارد و می تواند در مایعات غرق شود و سبکی آن به اندازه یک پر است.
این حسگر می تواند در زمینه های مختلف از جمله در فناوری های پزشکی کاربرد داشته باشد.
این حسگر لمسی که توسط محققان ژاپنی طراحی شده می تواند به ساخت ابزار پزشکی ارزان تر و سیستم های نظارتی بهداشتی جدید منجر شود

منبع: نون و آب