خطرات پشت میز نشینی

خطرات پشت میز نشینی

پشت میز نشینی مداوم و نشستن طولانی برای سلامتی بدن مضر است.
تحقیقات پزشکی نشان می دهد افرادی که حداقل دو ساعت متوالی حرکت ندارند و یا 10 ساعت در روز پشت میز می نشینند 3 برابر بیشتر از افرادی که از این کار خودداری می کنند در معرض تشکیل لخته های خونی هستند و به انسداد رگ ها و عروق مبتلا می شوند.
محققان توصیه می کنند چنانچه فردی ناچار است ساعت های طولانی در محیط کار پشت میز بنشیند، در هر ساعت چند دقیقه از جای خود بلند شود و کمی قدم بزند.
گفتنی است این توصیه شامل افرادی که مسافرت های هوایی طولانی مدت نیز دارند می شود و این دسته از افراد نیز باید مواظب سلامتی خود باشند.

منبع: نون و آب