اس ام اس برای شب قدر

اس ام اس برای شب قدر

ای سپهر کج مدار و کج منش.
ابن ملجم را بگو زحمت مکش.
من ز شمشیرش ندارم واهمه.
چون دلم تنگ بهر فاطمه.
سیلی آن روزی که زهرا خورده بود.
در همان ساعت علی هم مرده بود.
****

نام من بر کف دستت بنویس.
تا به هنگام قنوتت نبری از یادم.
ترسم امشب که مقبول شود از تو دعا.
گویم افسوس که من از قلمت افتادم.
****

دانسته یا ندانسته حقوقی بر گردن هم داریم
که کفه سنگین اشتباهات آن به سمت من است
امشب شب بخشش است
من از حقوق نداشته خود بر همه دوستان و عزیزانم گذشتم
از شما می خواهم از من بگذرید....
****

شب قدر است و من قدری ندارم.
چه سازم توشه قبری ندارم.
شب قدر است و من کاری نکردم.
امام خویش را یاری نکردم.
شب عفو است و محتاج دعایم.
ز عمق دل دعایی کن برایم.
****

برایم دعا کن.
چشمان تو گل آفتاب گردانند.
به هر کجا که نگاه کنی.
خدا آن جاست.
****

گر نهادی تاج قرآنی به سر.
یا نهادی سر به سجده تا سحر.
دل شکست و آمدت اشک بصر.
زیر لب آهسته نامم را ببر.
****

خالق من بهشتی دارد نزدیک، زیبا و بزرگ.
و دوزخی دارد به گمانم کوچک و بعید.
و در پی دلیلی ست که ببخشد ما را.
گاهی به بهانه یک دعا در حق دیگری....
شاید آن روز امروز باشد....
****

در این شب قدر ای خدا.
حالی دگر دارد علی.
با فرق از هم وا شده.
قرآن به سر دارد علی.
****

امشب خدا بگشود در های سما را.
پیوسته می خواند به خود اهل دعا را.
گر پهن کردی ساعتی سجاده ات را.
یاد آر یاران و ببر هم نام مارا.
****

یک دانه تسبیح سحرت را.
آرام به نیت من محتاج بینداز.
****

شب قدر است و قدر آن را بدانیم.
نماز و جوشن و قرآن بخوانیم.
به درگاه خدا غفران و توبه.
به شرطی که سر پیمان بمانیم.
برای پاکی نفس و سعادت.
همیشه بهر خود شیطان برانیم.
****

منبع: نون و آب