طرح های موفق جشنواره خوارزمی

طرح های موفق جشنواره خوارزمی

از این پس طرح های موفق جشنواره خوارزمی به صنعت معرفی می شوند.
معاون تجاری سازی، ارتباط با صنعت و کار آفرینی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران گفت: با تشکیل کمیته تجاری سازی، طرح های موفق و برگزیده جشنواره بین المللی خوارزمی به صنعت معرفی می شوند.
سعید زرندی افزود: سازمان پزوهش های علمی و صنعتی ایران برای از بین بردن حلقه مفقوده بین طرح های موفق و نیاز صنایع اقدام به تشکیل کمیته تجاری سازی کرده است که بر اساس ان طرح های برگزیده شناسایی و به صنعت معرفی می شوند.

منبع: نون و آب