اهمیت عشق در روابط زناشويي

مقدم بودن عشق

عشق شرط تجربه کردن است، عشق تجربه ای است که در آن تمام ناخالصی های شما زدوده می شود و تمامی درهایتان باز می شود. آنوقت هر که بر درتان ایستاده باشد نه دشمن است و نه دوست، بلکه یک محبوب است و شما در را برای او می گشائید. هر وقت این اتفاق بیفتد، بدانید عشق را یافته اید و برای انسانی که عشق را یافته باشد کلید درگاه خداوند را نیز یافته است. هیچ چیز والاتر از عشق وجود ندارد و حتی خداوند از طریق عشق قابل دستیابی است.
اگر در زندگانی شما عشق وجود داشته باشد، آن قدر به اطراف خود عقش می پراکنید که آنانکه آن را دریافت می کنند، بقدری شما را دوست خواهند داشت که اگر روزی در زندگیتان دچار مشکلی بشوید به کمکتان می شتابند. ولی اگر عشق در زندگیتان نباشد، بدانید که هرگز به جز حساب بانکی تان کسی از شما مراقبت نخواهد کرد و وقتی پیر شوید کسی از شما حمایت نمی کند.
هر که عشق را می خواهد باید خودش را قربانی کند، بایستی غرورش، منیتش، بودنش، خودنمایی اش، نفس اش را قربانی کند و زمانیکه به این مرحله برسد می تواند اهمیت عشق را در روابطش درک کند. شما معترفید که عاشق همسرتان هستید، ولی تمامی تلاشتان در جهت به مهار در آوردن و به بند کشیدن فردیت اوست. شوهر سعی میکند فردیت زنش را منهدم کند، آزادیش را از او بگیرد و او را تبدیل به چیزی کند که خودش می خواهد و زن نیز متعاقباً تلاش می کند همین کار را با شریک زندگیش بکند و شوهرش را به یک برده و یک زن ذلیل تبدیل کند و هر یک به روش خود به این بازی سیاست مدارانه ادامه می دهند و درواقع اهمیت عشق در روابط زناشویی از بین می رود و به همین دلیل است که دائماً در حال کش و نزاع هستند و جنگی بزرگتر از جنگ های خانوادگی بین زن و شوهر در جهان وجود ندارد. این یک جنگ ابدی است و هرگز پایان ندارد.
از آنجایی که عشق مهمترین بخش از زندگی مشترک می باشد، لذا زوجین می بایست نسبت به آن احساس مسئولیت کرده و از آن نگهبانی کنند. لازم است هرازگاهی آن را ارزیابی کرده و چنانچه مسائل و موضوعات حل و فصل نشده ای وجود دارد، درباره آن صحبت کنند تا مبادا مشکل کوچکی به یک مشکل لاینحل تبدیل شود. میزان انرژی و وقتی که همسران صرف ارزیابی رابطه شان می کنند نشانگر میزان تعهد آنها به عشق که با ارزش ترین دارایی و سرمایه گذاری بر روی زندگی است، می باشد.
داشتن قلبی مهربان و آکنده از عشق یک نعمت است و عشق ورزیدن با تمام وجود و از خودگذشتگی یک هدیه است، پس عشق را در اولویت قرار دهید.

منبع: نون و آب