پودر درمانی و باران جامد

پودر درمانی و باران جامد

یک مهندس شیمی در مکزیک پودری ساخته است که از این پس می توان با استفاده از آن مشکل خشکسالی را بر طرف کرد.
این پودر که باران جامد نام گرفته از ماده ای موسوم به پلی آکریلات پتاسیم ساخته شده و قابلیت جذب مایعات تا ده ها برابر اندازه خود را دارد.
آب جذب شده توسط این پلیمر می تواند تا یک سال بدون تبخیر باقی بماند و تنها توسط ریشه گیاهانی که این پودر در خاک آن ها ترکیب شده استخراج می شود.
این باران جامد که قطعا موجب خوشحالی کشاورزان مناطق خشک خواهد شد توسط سرگیو ریکو ولاسکو که یک مهندس شیمی اهل مکزیک است ساخته شده است.
گفتنی است 10 گرم از این پودر می تواند یک لیتر آب را در خود ذخیره کند و به یک ژل ضخیم شفاف تبدیل شود.

منبع: نون و آب