تاکید دکتر روحانی بر تعامل و همکاری

تاکید دکتر روحانی بر تعامل و همکاری

رئیس جمهور گفت: دولت تلاش خواهد کرد تا با ایجاد اعتماد متقابل میان ایران و کشور های منطقه و جهان امنیت ملی و پیرامونی خود را گسترش دهد.
حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی در بخشی از سخنان خود در مراسم تحلیف افزود: شفافیت، کلید گشودن باب اعتماد است و شفافیتی که از آن سخن می گوییم نمی تواند یک طرفه و بدون ساز و کار های اجرایی و عملی در روابط دو جانبه و چند جانبه باشد.
آقای روحانی گفت: تنش زدایی، ایجاد اعتماد متقابل و تعامل سازنده مسیر حرکت ما را روشن خواهد کرد.
وی افزود: با صراحت تاکید می کنم که ایران هیچ گاه سر جنگ با دنیا نداشته است و ما همه ی تلاش خود را معطوف به مهار جنگ طلبان و جنگ افروزان خواهیم کرد.
رئیس جمهور افزود: اگر چه تحریم ها فشار اقتصادی زیادی بر مردم وارد کرده است اما مشارکت فعال مردم در انتخابات نشان داد که آن ها در حراست از حقوق و منافع ملی خود جدی و هشیار هستند و ملتی را که با برخورداری از انسجام ملی و با مشارکت گسترده و در کمال آرامش و امنیت در انتخابات شرکت می کند نمی توان با تحریم به تسلیم وا داشت یا به جنگ تهدید کرد بلکه تنها راه تعامل با ایران، گفت و گو از جایگاه برابر، اعتماد سازی متقابل و احترام دو جانبه و کاستن از خصومت هاست.

منبع: نون و آب