ربات سخنگو به فضا رفت

ربات سخنگو به فضا رفت

ژاپن نخستین ربات سخنگوی جهان را روز گذشته برای کمک به فضا نوردان به فضا فرستاد.
ربات سخنگو که کیبو نام دارد بامداد روز یک شنبه توسط یک راکت بدون سرنشین از جزیره تانگا شیما به فضا پرتاب شد.
این راکت هم چنین حامل تجهیزات برای خدمه ایستگاه بین المللی فضایی بود.
گفتنی است کیبو که چهل و سه سانتی متر قد دارد قرار است 18 مرداد به ایستگاه بین المللی فضایی ملحق شود.
مهم ترین دلیل فرستادن این ربات به فضا این است که دانشمندان در نظر دارند بر روی چگونگی حمایت عاطفی ماشین ها از افراد تنها در فضا تحقیق کنند.

منبع: نون و آب