گشت اقیانوس شناسی

گشت اقیانوس شناسی

مرحله هشتم بزرگ ترین گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان از بیست و یکم مرداد ماه امسال در محدوده آب های بندر عباس تا بوشهر اجرا می شود.
در این مرحله از گشت که به مدت ده روز و با حضور ده نفر از محققان و پژوهشگران، پژوهشگاه علمی اقیانوس شناسی و علوم جوی برگزار می شود کارشناسان در رشته های دریایی، فیزیک، شیمی، زیست شناسی و زمین شناسی دریا، پارا متر های مختلف اقیانوس شناسی و هم چنین پارامتر های هواشناسی را در ایستگاه های تعیین شده اندازه گیری می کنند.
این گشت تحقیقاتی نخستین گشت اقیانوس شناسی خلیج فارس و دریای عمان است که به مدت یک سال تداوم دارد.

منبع: نون و آب