هشدار در خصوص استعمال دخانیات

هشدار در خصوص استعمال دخانیات

سازمان جهانی بهداشت می گوید: در هر هشت ثانیه یک نفر در دنیا بر اثر استعمال دخانیات جان خود را از دست می دهد.
این سازمان ضمن هشدار به مصرف کنندگان دخانیات اعلام کرده هر چه سن استعمال دخانیات پایین تر باشد و عمق استنشاق آن بیشتر باشد درصد مرگ و میر بالا تر می رود.
شایان توجه است امروزه از هر سه مورد مرگ و میر در جهان یک مورد آن به علت عارضه ی قلبی است و مهم ترین عوامل خطر ساز در ایجاد بیماری های قلبی، فشار خون بالا و افزایش کلسترول خون استعمال دخانیات به ویزه کشیدن سیگار است.

منبع: نون و آب