کالا های تقلبی ضبط شده در اروپا

کالا های تقلبی ضبط شده در اروپا

اکثر کالا های تقلبی که سال گذشته در کشور های عضو اتحادیه اروپا توقیف گردیده چینی بوده است.
کمیسیون اروپا روز گذشته اعلام کرد ادارات گمرک در سرتاسر کشور های عضو اتحادیه اروپا طی سال گذشته حدود یک میلیارد یورو کالای تقلبی را توقیف کرده اند که اکثر این کالا ها چینی بوده است.
دارو های تقلبی و انواع سیگار ها از جمله این کالا های تقلبی چینی بوده است.
کمیسیون اروپا در گزارش سالانه خود گفته است انواع پوشاک و کفش، اسباب بازی، محصولات الکترونیک، دارو و سیگار از جمله کالا های تقلبی بوده است که طی سال گذشته در ادارات گمرک کشور های عضو اتحادیه اروپا کشف و ضبط گردیده است.
گفتنی است حدود نود درصد از کالا های تقلبی توقیف شدن تا کنون منهدم شده اند.

منبع: نون و آب