اثر اعتیاد آور قند و شکر

اثر اعتیاد آور قند و شکر

محققان می گویند قند اعتیاد آورتر از هروئین است.
پژوهش های تازه محققان نشان می دهد تاثیر اعتیاد آور مصرف قند بسیار بیشتر از هروئین است .
محققان هشدار میدهند وجود مقادیر زیادی قند در غلات و مواد غذایی که دارای مقدار زیاد قند تصفیه شده هستند خطر ابتلا به دیابت را افزایش میدهند و روند پیری را تسهیل و منجر به بروز چاقی میشوند .
کارشناسان همچنین میزان وابستگی افراد به قند را مانند وابستگی یک فرد معتاد به مواد مخدر تشبیه کرده و اثرات اعتیاد آور مصرف قند و شکر را بیش از هروئین و کوکائین توصیف می کنند از این رو به افراد هشدار می دهند در این باره بیشتر احتیاط  کنند.

منبع: نون و آب