آتش سوزی در فرودگاه

آتش سوزی در فرودگاه

مقامات کنیایی از آتش سوزی گسترده در فرودگاه بین المللی نایروبی پایتخت این کشور خبر می دهند.
موتی ایرینگو یکی از مقامات بلند پایه وزارت کشور کنیا گفت: آتش سوزی در فرودگاه بین المللی جومو کنیا تا خسارتهای زیادی بر جای گذاشته است.
وی گفت: همه پروازها به فرودگاه جوموکنیاتا و پرواز هایی که قرار بود به مقصدهای دیگر انجام شود لغو گردیده و فعالیت این فرودگاه بطور کامل متوقف شده است.
بر اثر این آتش سوزی گسترده پایانه های ورودی کاملا تخریب شده است ودامنه آتش درحال گسترش به بخش های دیگر فرودگاه است.
شعله های آتش تا ارتفاع زیادی در آسمان زبانه می کشد و دود غلیظی آسمان فرودگاه را فرا گرفته است.
از علت آتش سوزی وتلفات احتمالی تا کنون گزارشی مخابره نشده است.
گفتنی است فرودگاه بین المللی جوموکنیاتا از کانون های حمل ونقل هوایی در منطقه شرق آفریقا به شمار می رود و روزانه شمار زیادی پرواز های بین المللی از مسافت های دور به این فرودگاه صورت می گیرد.

منبع: نون و آب