تولید اسفناج در مریخ

تولید اسفناج در مریخ

دانشجویان یونانی طرحی علمی برای تولید اسفناج در مریخ ارائه کرده اند که با استقبال محافل علمی مواجه گردیده است.
گروهی هشت نفره از دانشگاه پلی تکنیک آتن پایتخت یونان با طراحی گلخانه ای که قادر است با قرار گرفتن در سطح مریخ محیطی مناسب را برای تولید اسفناج فراهم کند توجه محافل علمی را به خود جلب کرده است.
طرح دانشجویان یونانی نسل های آینده مسافران این سیاره را برای تامین مواد غذایی امیدوار می سازد.
این گلخانه به گونه ای طراحی شده که حسگرهای ویژه آن محیط را برای رشد اسفناج مهیا می کند.
انرژی این گلخانه از طریق نور خورشید تامین می شود ودر طول شب که دمای هوای مریخ به 73درجه زیر صفر می رسد پوششی  حفاظتی از این گیاه مراقبت می کند.

منبع: نون و آب