تلویزیون های هوشمند

تلویزیون های هوشمند

تلویزیون های هوشمند نیز با خطر هک شدن از سوی هکر ها مواجه اند.
تحقیقات تازه نشان می دهد که تلویزیون های هوشمند نیز مانند تلفن های هوشمند با خطر هک شدن توسط هکر ها مواجه اند.
محققان که این مطلب را در نمایشگاهی در لاس و گاس آمریکا اعلام کردند مدعی شدند تلویزیون های هوشمند به خاطر داشتن سیستم عاملی شبیه به تلفن های هوشمند قابلیت هک شدن را دارند.
این محققان می گویند هکر ها می توانند به طور بالقوه ای کنترل دوربین تلویزیون های هوشمند را به دست گیرند و و و هیچ کس هم متوجه حضور آن ها نشود.

منبع: نون و آب