نحوه پوشیدن لباس برای خانم های شیک پوش :

 
 • پوشیدن لباسهای بزرگ تنها اندام شما را اغـراق آمـیـز تـر جـلوه داده و آنـها را پنهان نمیکند.
شیک پوش شیک پوش

 • لـبـاس بـا خطوط افقی شما را چاق تـر و بـا خـطـوط عمودی شما را لاغر تر جلوه میدهـد.
 • پارچـه هـای سـنگین مانـند پـشمـی، بافـتنی و چرمی شما را سنگین وزن تر جلوه میدهند.
 • خالکوبی پـیـرامـون گـردن و روی شــانـه هـا سبـب چهار شانه تر شدن شما میگردد.
 • روسـری کـه به سـمت پـایین آویزان شـده باشد، قـد شما را بلند تر جلوه میدهد.
 •  بیشتر سعی کنید تنها در زمانی که کمر باریکی دارید از کمر بند استفاده کنید.
 •  پارچه های سبک وزن مانند کتان، نخی شما را لاغر تر جلوه میدهند.
 •  لباسهای بالا تنه و پایین تنه با رنای متفاوت شما را بلند قد تر میکند.
 •  لباسهای بالا تنه و پایین تنه یکرنگ شما را لاغر تر جلوه میدهند.
 
 • بـرای لاغر تر و بلند قد تر بنظر رسیدن نکات زیر را رعایت کنید
 • لباسهای کاملا اندازه بپوشید لباسهای خیلی کوچـک و خیلی بزرگ تنها شما را چاق تر نشان میدهند.
 •  از پـوشیـدن لبـاسـهای با طرح برجسته و پارچـه هـای زمخت خود داری کنید.
 •  لباسهای یکدشت یکرنگ بپوشید. تـرجیـحا یـکرنـگ از سر تا نوک پا.
 •  از پوشیدن لباسهای با نقش و نگار شلوغ خودداری ورزید.
 • لباسهای تیره رنگ با پارچه های نازک و نرم بپوشید.
 •  همواره لباسی را بپوشید که کاملا اندازه شما باشد.
 • رنای تیره شما را لاغر تر و کوچک تر میکنند.
 •  رنای روشن شما را بزرگتر و حجیم تر میکنند.

  شیک پوش شیک پوش
 •  شلوار را در ناحیه کمر بالا بیاورید نه پایین تر.
 •  از داشتن ملزومات بیش از حد خود داری کنید.
 •  گردن بند کوتاه نیز گردن را کوتاه تر میکند.
 •  لباسهای یقه بلند گردن را کوتاه تر میکند.
 •  لباس با طرح راه راه عمودی بپوشید.
 •  کفش پاشنه بلند به پا کنید
 

منبع : نون وآب