بررسی صلاحیت کابینه دکتر روحانی

بررسی صلاحیت کابینه دکتر روحانی

نمایندگان مجلس شورای اسلامی ساعت 8 امروز برای دومین روز کار بررسی صلاحیت کابینه دکتر روحانی را آغازکردند.
مجلس شورای اسلامی از صبح دیروز بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی آقای روحانی را آغاز کرد و در دو جلسه 4 ساعته صبح و عصر خط مشی و برنامه های کلی کابینه یازدهم را بررسی نمود.
بعد از صبحت های رئیس جمهور نمایندگان موافق و مخالف دیدگاه های خود را درباره کلیت دولت یازدهم بیان کردند.
در ادامه فرایند بررسی صلاحیت وزیران پیشنهادی بر اساس حروف الفبا آغاز شد و امروز هم ادامه دارد.
دکتر روحانی نیز به همراه وزرای پیشنهادی و معاونان خود در صحن علنی مجلس حضور دارد.

منبع: نون و آب