بزرگترین دیوار دومینو جهان

بزرگترین دیوار دومینو جهان

بزرگترین دیوار دومینو ی جهان در بیرجند ساخته شد.
این دیوار با 35 متر طول و یک متر و 35 سانتی متر ارتفاع در مدت 18 روز تکمیل شد.
رئیس انجمن دومینو ی ایران گفت: این دیوار دومینو که توسط بیست و هشت دانشجو از دانشگاه های خراسان جنوبی با بیست و هشت هزار قطعه دومینو چیده شده بود شب گذشته بدون هیچ گونه خطایی پس از 4 دقیقه فرو ریخت.
شایان ذکر است رکورد ساخت مرتفع ترین دیوار دومینو ی جهان پیش از این با طول سی متر و ارتفاع یک متر بیست و شش سانتی متر در آلمان به ثبت رسیده بود.

منبع: نون و آب