دکتر علی شریعتی

 • سخنان زیبای دکتر علی شریعتیخداوندا من در کلبه حقیرانه خود چیزی را دارم که تو در عرشه کبریایی خود نداری! من خدای چون تو دارم و تو چون خودی نداری...
 • خوب بودن  کلمه هیجان آوری نیست . خوبی ، در فارسی شکوه و عظمت خارق العاده ای ندارد ، با متوسط بودن و بی بو و خاصیت بودن هم صف است خوب بودن از نظر ما یعنی بد نبودن ! و این معنی مبتذلی است...
 • خدایا همواره تو را سپاس میگزارم که هرچه در راه تو و پیمان تو پیشتر می روم، بیشتر رنج می برم، آنها که باید مرا بنوازند می زنند، آنها که باید همگامم شوند ساده راهم می شوند، آنها که باید امیدوارم کنند و تبرئه‌ام کنند، سرزنشم میکنند نومیدم میکنند، تا چشم انتظارم تنها به روی تو باز ماند، تنها از تو یاری طلبم، در حسابی که با تو دارم شریکی نباشد تاتکلیفم با تو روشن شود.تا تکلیفم با خودم معلوم گردد...
 • کاش خدا سه چیز را نمی آفرید! غرور، دروغ و عشق، تا هیچ گاه کسی از سر غرور به دروغ دم از عشق نزند...
 • عشق با دوری و نزدیکی در نوسان است. اگر دوری به طول انجامد ضعیف می شود و اگر تماس تداوم یابد به ابتذال کشیده می شود و تنها با بیم، امید، تزلزل، اضطراب و دیدار و پرهیز زنده و نیرومند می ماند امّا دوست داشتن با این حالات نا آشناست. دنیایش دنیای دیگریست...
 • خدایا به هر که دوست می داری بیاموز که عشق از زندگی کردن بهتر است و به هر که دوست تر می داری بچشان که دوست داشتن از عشق برتر...
 • عشق یک جوشش کور است و پیوندی از سر نابینایی، دوست داشتن پیوندی خود آگاه و از روی بصیرت روشن و زلال...
 • عشق بیشتر از غریزه آب می خورد و هرچه از غریزه سر زند بی ارزش است، دوست داشتن از روح طلوع می کند و تا هرجا که روح ارتفاع دارد همگام با آن اوج می گیرد...
 • عشق با شناسنامه بی ارتباط نیست و گذر فصل ها و عبور سال ها بر آن اثر می گذارد، دوست داشتن در ورای سن و زمان و مزاج زندگی می کند...
 • عشق طوفانی و متلاطم است، دوست داشتن آرام و استوار و پر وقار وسرشار از نجابت...
 • عشق جنون است و جنون چیزی جز خرابی و پریشانی "فهمیدن و اندیشیدن "نیست، دوست داشتن، دراوج، از سر حد عقل فراتر می رود و فهمیدن و اندیشیدن را از زمین بلند می کند و باخود به قله ی بلند اشراق می برد...
 • عشق زیبایی های دلخواه را در معشوق می آفریند، دوست داشتن زیبایی های دلخواه را در دوست می بیند و می یابد...
 • عشق یک فریب بزرگ و قوی است، دوست داشتن یک صداقت راستین و صمیمی، بی انتها و مطلق...
 • عشق در دریا غرق شدن است، دوست داشتن در دریا شنا کردن...
 • عشق بینایی را می گیرد، دوست داشتن بینایی می دهد...
 •  عشق خشن است و شدید و ناپایدار، دوست داشتن لطیف است و نرم و پایدار ...
 • عشق همواره با شک آلوده است، دوست داشتن سرا پا یقین است و شک ناپذیر...
 •  از عشق هرچه بیشتر نوشیم سیراب تر می شویم، از دوست داشتن هرچه بیشتر، تشنه تر ...
 • عشق نیرویی است در عاشق ،که او را به معشوق می کشاند، دوست داشتن جاذبه ای در دوست ، که دوست را به دوست می برد...
 • عشق تملک معشوق است، دوست داشتن تشنگی محو شدن در دوست...
 •  عشق معشوق را مجهول و گمنام می خواهد تا در انحصار او بماند، دوست داشتن دوست را محبوب و عزیز می خواهد و می خواهد که همه ی دلها آنچه را او از دوست در خود دارد، داشته باشند...
 •  در عشق رقیب منفور است، در دوست داشتن است که هواداران کویش را چو جان خویشتن دارند...
 • عشق معشوق را طعمه ی خویش می بیند و همواره در اضطراب است که دیگری از چنگش نرباید و اگر ربود با هردو دشمنی می ورزد و معشوق نیز منفور می گردد، دوست داشتن ایمان است و ایمان یک روح مطلق است، یک ابدیت بی مرز است ، که از جنس این عالم نیست...
 • دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند...
 • برایت دعا می کنم که خدا از تو بگیرد هر آنچه خدا را از تو می گیرد...
 • هر چه هست برای مصلحتی است و هر که هست به خاطر منفعتی است و هیچ چیز به خودش نمی ارزد...
 • اگر روزی تهدیدت کردن بدان در برابرت ناتوانند، اگر روزی خیانت دیدی بدان قیمتت بالاست، اگر روزی ترکت کردن بدان لیاقت با تو بودن را نداشته اند...
 • مذهب شوخی سنگینی با من کرد .سالها مذهبی بودم بی آنکه خدایی داشته باشم...
 • فلسفه زندگی انسان در این جمله خلاصه می شود : فدا کردن آسایش زندگی برای فراهم آوردن وسایل آسایش زندگی...
 • خدایا بر اراده، دانش، عصیان، بی نیازی، حیرت، لطافت روح، شهامت و تنهایی من بیفزا...
 • عاقلانه ازدواج کن تا عاشقانه زندگی کنی...
 • آزادی در دامن اسارت می زاید، در زنجیر رشد می کند، از ستم تغذیه می کند، با غصب بیدار می شود،های این سرنوشت آزادی است...
 • به سه چیز تکیه نکن: غرور، دروغ و عشق، آدم با غرور می تازد، با دروغ می بازد و با عشق می میرد...
 • خداوندا، مگذار آنچه را که حق می دانم، به خاطر آنچه که بد می دانند، کتمان کنم...
 • زندگی یعنی آزادی، ایمان، فرهنگ، نان و دوست داشتن...
 •  خدایا زیستنی به من بیاموز که از بی ثمری لحظه‌ی مرگ حسرت نخورم. خدایا تو چگونه زیستن را به من بیاموز، چگونه مردن را خود خواهم آموخت...
 • من هرگز نمی نالم، قرنها نالیدن بس است. من می خواهم فریاد بزنم، اگر نتوانستم سکوت می کنم، خاموش بودن بهتر از نالیدن است، نالیدن فرزندان ماکیوالیسم را مغرور می کند...
 •  اگر قادر نیستی خود را بالا ببری همانند سیب باش تا با افتادنت اندیشه‌ ای را بالا ببری...
 • اکنون تو با مرگ رفته ای و من اینجا تنها به این امید دم میزنم که با هر نفس گامی به تو نزدیک تر میشوم ، این زندگی من است...

 • اما چه رنجی است لذت ها را تنها بردن و چه زشت است زیبایی ها را تنها دیدن و چه بدبختی آزاردهنده ای است تنها خوشبخت بودن، در بهشت تنها بودن سخت تر از کویر است...
 • دل های بزرگ و احساس های بلند، عشق های زیبا و پرشکوه می آفرینند...
 • وقتی کبوتری شروع به معاشرت با کلاغها می کند پرهایش سفید می ماند، ولی قلبش سیاه می شود. دوست داشتن کسی که لایق دوست داشتن نیست اسراف محبت است...
 • وقتی خواستم زندگی کنم، راهم را بستند. وقتی خواستم ستایش کنم، گفتند خرافات است. وقتی خواستم عاشق شوم، گفتند دروغ است. وقتی خواستم گریستن، گفتند دروغ است. وقتی خواستم خندیدن، گفتند دیوانه است. دنیا را نگه دارید، میخواهم پیاده شوم...
منبع : نون و آب