درگیری نیرو های امنیتی مصر با تحصن کنندگان

درگیری نیرو های امنیتی مصر با تحصن کنندگان

گزارش های خبری حاکی است در حمله نیرو های امنیتی مصر به تظاهر کنندگان حامی محمد مرسی رئیس جمهور بر کنار شده مصر در قاهره بیش از 250 نفر کشته و بیش از  8000 نفر زخمی شده اند.
اخوان المسلمین گروه طرفدار مرسی نیز اعلام کرده نیرو های مصری ده ها تن را در میادین النهضه و الرابعه به قتل رسانده اند.
وزارت کشور مصر نیز اعلام کرده در درگیری میان تظاهر کنندگان با نیرو های امنیتی و ارتش دو سرباز کشته شده اند.
در گزارش های خبری هم چنین گفته شده رهبران اخوان المسلمین از تحصن کنندگان خواسته اند از صحنه خارج نشوند و هم چنان در میدان های النهضه و الرابعه باقی بمانند .
گزارش دیگری حاکی است پلیس مصر تاکنون بیش از 40 نفر را که قصد داشتند در برابر عملیات پراکنده کردن تحصن کنندگان در میدان النهضه مقاومت کنند و با نیرو های پلیس درگیر شدند بازداشت کرده است.

منبع: نون و آب