افزایش سرعت رشد دام

افزایش سرعت رشد دام

محققان ایرانی موفق شدند با دستکاری ژنتیکی سرعت رشد دام را افزایش دهند.
این موفقیت توسط پژوهشگران دانشگاه زنجان و با استفاده از روش ژنتیکی به دست امده است.
افزایش سن رشد دام به معنی انجام عملیاتی است که دام زودتر به رشد مناسب برسد تا اگر دام گوشتی است زود نر به توان از گوشت آن استفاده کرد.
پژوهشگران دانشگاه زنجان که مدت 10 سال روی این موضوع تحقیق کرده اند می گویند: در حالت عادی نسبت خوراک دام به افزایش وزن 9 به یک یعنی با 9 کیلوگرم خوراک، دام یک کیلوگرم افزایش وزن می یابد در حالی که در روشی که ان ها موفق به ابداع ان شدند این روش شش به یک افزایش می یابد.
گفتنی است این دستکاری ژنتیکی به صورت طبیعی صورت گرفته و از نظر بهداشتی و سلامت هیچ مشکلی برای مصرف کننده گوشت این دام ها به وجود نمی آید.

منبع: نون وآب