مرگ زودرس فرزندان مادران چاق

مرگ زودرس فرزندان مادران چاق

محققان هشدار می دهند مادران چاق با خطر مرگ زودرس مواجه اند.
پژوهشگران اسکاتلندی می گویند تحقیقات آن ها ذنشان می دهد احتمال مرگ زودرس فرزندان مادران جاق در دوران بزرگسالی 35 درصد بیشتر از دیگران است.
پژوهشگران اسکاتلندی در تحقیقات خود بیش از 37 هزار فرزند را که از سال های 1950 تا 1976 به دنیا آمده بودند مورد بررسی قرار دادند و دریافتند احتمال مرگ زودرس پیش از 55 سالگی فرزندان مادران مبتلا به چاقی مفرط 35 درصد بیش از فرزندان مادران عادی است.
در تحقیقات پژوهشگران اسکاتلندی هم چنین گفته شده فرزندانی که مادران آن ها اضافه وزن دارند نیز 11 درصد بیش از دیگران در معرض خطر مرگ زودرس قرار دارند.

منبع:نون وآب