نمایشگاه ایران تلکامنمایشگاه ایران تلکام

زمان برگزاری نمایشگاه بین المللی ایران تلکام تغییر کرد.
نمایشگاه بین المللی صنایع مخابرات و اطلاع رسانی (ایران تلکام) تا کنون در آبان ماه بر گزار می شد اما امسال در چهاردهمین دوره، زمان برگزاری آن تغییر کرده و قرار است در مهر ماه برگزار شود.
نمایشگاه ایران تلکام را می توان بزرگترین رویداد و گردهمایی در بخش مخابرات وارتباطات ایران دانست.
تا کنون سیزده دوره متوالی از این نمایشگاه با حضور شرکت ها و تولید کنندگان داخلی وخارجی بر گزار شده است.
گفتنی است ایران تلکام 2013 قرار است از تاریخ 4 تا7 مهر ماه1392 برگزار شود.

منبع: نون و آب