کاهش خطر نابینایی با مصرف روغن ماهی

کاهش خطر نابینایی با مصرف روغن ماهی

محققان می گویند مصرف روغن ماهی خطر نا بینایی در سالخوردگی را کاهش می دهد.
دانشمندان مرکز تحقیقات پیری در اوتاوا می گویند با مصرف روغن ماهی که سرشار از امگا 3 است می توان از شبکیه چشم محافظت کرد واز نابینایی در سالخوردگی جلوگیری نمود.
بر اساس تحقیقات این دانشمندان که در نشریه فیزیولوژی وفارماکولوژی کانادا منتشر شده است امگا 3 موجود در روغن ماهی به سیال شدن هرچه بیشتر غشای سلول های شبکیه کمک می کند و خطرات ناشی از نابینایی را در سالخوردگی کاهش می دهد.

منبع: نون وآب