کشته شدن 15 عضو طالبان

کشته شدن 15 عضو طالبان

نیروهای امنیتی افغانستان بیش از 15 عضو گروه طالبان را کشته و تعدادی از اعضای این گروه را زخمی کردند. سخنگوی استاندار قندهار گفت: درعملیات نیروهای امنیتی افغانستان در شهرستان پنجوایی استان قندهار ده عضو گروه طالبان کشته و دوازده نفر از اعضای این گروه زخمی شدند.
مقامات استان قندوز نیز از کشته شدن 5 عضو گروه طالبان در عملیات نیروهای ارتش ملی افغانستان در شهرستان چهاردره خبر دادند.
سخنگوی ارتش ملی افغانستان در استان قندوز گفت: 3نفر از کشته شدگان در این عملیات از اتباع پاکستان بوده اند.
پلیس استان قندوز نیز از بازداشت 5 عضو گروه طالبان دراین استان خبر داد.

منبع: نون و آب