مراقبت از کبد چرب

مراقبت از کبد چرب

محققان پزشکی می گویند بانوشیدن چای وقهوه می توان از کبد خود مراقبت کرد.
تحقیقات یک تیم بین المللی متشکل از محققان دانشگاه دوک ودانشکده پزشکی دوک سنگاپور نشان می دهد افزایش مصرف کافئین می تواند کبد چرب را در افراد مبتلا به بیماری کبد چرب غیر الکلی کاهش دهد محققان با بررسی بافت سلولی کبد موش هاا دریافتند که کافئین سوخت وساز چربی های ذخیره شده در سلول های کبد را تحریک می کند وکبد چرب را در موش هایی که رژیم غذایی پر چرب داشتند کاهش می دهد.
نتایج این تحقیقات نشان می دهد مصرف 4 فنجان قهوه یا چای در روز می توانددر جلو گیری و محافظت در برابرپیشرفت کبد چرب موثر واقع شود یافته های بدست آمده می تواند باعث تولید داروهای کافئین مانندی شود که اثرات جانبی مصرف کافئین نداشته باشد اما برای درمان کبد چرب موثر باشد.

منبع: نون و آب