نمایشگاه بین المللی هتلداری و گردشگری

نمایشگاه بین المللی هتلداری و گردشگری

یازدهمین نمایشگاه بین المللی هتلداری ، گردشگری و صنایع دستی در محل نمایشگاه های بین المللی مشهد گشایش یافت.
در فضای هفت هزار متر مربعی اختصاص یافته به این نمایشگاه شرکت های داخلی و خارجی تشکل های سرمایه گزاری، گردشگری ، تجهیزات هتلداری ، صنعت گران صنایع دستی و دفاتر خدمات مسافرتی از سراسر کشور حضور دارند.
این نمایشگاه از دوشنبه 28 مرداد ماه افتتاح شده و تا جمعه یکم شهریور ماه ادامه دارد.
نمایشگاه برای بازدید عموم از ساعت 17 تا 23  هر روز دایر است.
گفتنی است امکان حضور برخی از نشریات تخصصی حوزه گردشگری نیز در این نمایشگاه فراهم شده است.

منبع: نون و آب