متهم شدن پرویز مشرف به قتل بی نظیر بوتو

متهم شدن پرویز مشرف به قتل بی نظیر بوتو

پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان بطور رسمی به قتل بی نظیر بوتو رهبر حزب مردم و نخست وزیر سابق این کشور متهم شد. چودری ازهار دادستان راولپندی گفت: در کیفر خواستی که برای مشرف صادر شده وی به قتل، توطئه برای قتل وتسهیل ترور بی نظیر بوتو متهم شده است اما مشرف همه این اتهامات را رد کرده است.
پرویز مشرف اواخر مارس گذشته پس از چهار سال تبعید به پاکستان بازگشت و بلا فاصله در ارتباط با چند پرونده به ویژه پرونده قتل بوتو مظنون شناخته شد.
گفتنی اشت مشرف علاوه بر پرونده قتل بوتو به برقراری وضعیت اضطراری در سال 2007 وقتل اکبر بوگتی رهبر شورشیان استان بلوچستان پاکستان نیز متهم است.

منبع: نون و آب