افزایش توانمندی پنجره های هوشمند

افزایش توانمندی پنجره های هوشمند

محققان آزمایشگاه ملی انرژی لارنس برکلی که این موفقیت را به دست آورده اند می گویند: ماده ای را که طراحی کرده اند میزان توانمندی پنجره های هوشمند را افزایش می دهد.
این ماده یک پوشش نازک نانو کریستالی است که روی شیشه قرار می گیرد و قادر است نور و دمای عبوری از شیشه را تعدیل کند.
این شیشه همچنین در حالی که نور را به خوبی از خود عبور می دهد از ورود گرما به ساختمان جلوگیری می کند.
گفتنی است مهم ترین کاربرد این پجره های هوشمند صرفه جویی در انرژی است زیرا در هر شرایط جوی و آب و هوایی، دمای هوای اتاق به هیچ عنوان تغییر نمی کند.

منبع: نون و آب