امتداد خط لوله گاز تا مرز چین

امتداد خط لوله گاز ایران

مقامات چین و پاکستان برای امتداد خط لوله گاز ایران و پاکستان تا مرز چین مذاکره می کنند.
مسئولان چینی و پاکستانی این هفته طرح ساخت خط لوله ای را در ادامه خط لوله گاز ایران وپاکستان بررسی خواهند کرد که از بندر گوادر در ایالت بلوچستان پاکستان به مناطق غربی چین کشیده می شود .
چین و پاکستان همچنین قرار است درباره طرح ساخت یک خط لوله نفتی میان دو کشور مذاکره کنند .
گزارش ها حاکی است در بخشی از طرح مجرای اقتصادی گوادر به غرب چین افزون بر خط لوله های یاد شده شبکه جاده ای و راه آهن نیز ایجاد خواهد شد تا بازرگانی میان دو کشور چین و پاکستان توسعه یابد .

منبع: نون و آب