باشگاه تئاتر کودک ونوجوان

باشگاه تئاتر کودک ونوجوان

باشگاه تئاتر کودک  و نوجوان به زودی راه اندازی می شود .
مدیر دفتر تئاتر کودک و نوجوان حوزه هنری از راه اندازی باشگاه تئاتر کودک و نوجوان در این نهاد فرهنگی در آینده نزدیک خبر داد .
حسن دولت آبادی گفت مقدمات این کار با جمع آوری شش هزار شماره تلفن از مخاطبان وارائه کارت به تماشاگران و خانواده هایی که صبح ها برای دیدن نمایش های کودک و نوجوان می آمدند تاحدود زیادی انجام شده است .
وی  با تاکید بر آنکه شرایط برپایی باشگاه تئاتر کودک و نوجوان مشخص است خاطر نشان کرد هر کودکی که کارت های مخصوص باشگاه را دریافت کند می تواند با 3 همراه تئاتر های کودک حوزه هنری را ببیند ودر برنامه های جنبی این دفتر نیز شرکت کند .

منبع: نون و آب