عواقب حمله نظامی به سوریه

عواقب حمله نظامی به سوریه

وزیر امور خارجه ایران در دیدار با معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد در باره عواقب حمله نظامی به سوریه هشدار داد .
دکتر محمد جواد ظریف در دیدار با جفری فلتمن معاون سیاسی دبیر کل سازمان ملل متحد که به تهران سفر کرده تاکید کرد هرگونه حمله نظامی به سوریه عواقب وخیمی برای منطقه خواهد داشت .
آقای ظریف همچنین افزود خاورمیانه اکنون شرایط حساسی دارد و بیش از هرچیز نیازمند آرامش ، صبر و خویشتنداری است و حمله احتمالی شرایط آن را وخیم تر و پیچیده تر خواهد کرد .
وزیر امور خارجه ایران تاکید کرد فضا سازی های تبلیغاتی برخی کشورها علیه سوریه در حالی است که شورای امنیت هیچ گونه مجوزی برای اقدام نظامی علیه این کشور نداده است .

منبع: نون وآب