افزایش شمار زنان مبتلا به سنگ کلیه

افزایش شمار زنان مبتلا به سنگ کلیه

شمار زنان مبتلا به سنگ کلیه در حال افزایش است.
محققان علوم پزشکی می گویند ابتلا ی زنان به سنگ کلیه به طور روز افزون افزایش می یابد و شمار زنانی که به علت درد ناشی از سنگ کلیه به اورژانس مراجعه می کنند زیاد شده است.
به گفته این محققان میزان مراجعه زنان در 4 سال گذشته به بیمارستان های آمریکا افزایش چشم گیری داشته است.
بنا براین گزارش زنان در جهان در حال چاق شدن بیشتر هستند و چاقی به نوبه خود از عوامل موثر بر افزایش احتمال ایجاد سنگ های کلیوی است.
محققان در طول تحقیقات 4 ساله خود دریافتند شمار مبتلایان به سنگ های کلیوی از 289 در هر 100 هزار نفر به 306 نفر در هر 100 هزارنفر افزایش یافته اند از این رو به زنان علی الخصوص زنان چاق هشدار می دهند مواظب کلیه ها و سلامت خود باشند.

منبع: نون و آب