نمایشگاه تخصصی کتاب های هنری

نمایشگاه تخصصی کتاب های هنری

نمایشگاه تخصصی کتاب های هنری با همکاری شرکت انتشارات ویژه درگالری 2 فرهنگسرای نیاوران برگزار شده است.
کتاب های این نمایشگاه به زبان انگلیسی و از معتبرترین ناشران جهان است که با تخفیف مناسبی در اختیار عتاقه مندان قرار می گیرد .
این کتاب ها چاپ سال 2013 وقبل از آن و موضوعاتی هم چون معماری ،شهرسازی ،طراحی داخلی ،صنایع دستی ،گرافیک ،سینما ،آشپزی ،خیاطی و .... را دربر می گیرند.
علاقه مندان می توانند تا تاریخ 9  شهریور از ساعت 9 تا 20 و روزهای تعطیل از ساعت 14 تا 20 از این نمایشگاه دیدن کنند .

منبع: نون و آب