بهبود بیماری های قلبی مادران

بهبود بیماری های قلبی مادران

برخی بیماری های قلبی مادران در دوران بارداری بهبود می یابد .
برخی بیماری های قلبی مادران در دوران بارداری یا مدت زمان کمی پس از آن به طور خود به خود بهبود می یابد که دلیل این امر تا به امروز ناشناخته بوده است .
اما اکنون محققان دانشکده پزشکی نیویورک پرده از این راز برداشته اند .
در آزمایشی که چندی پیش توسط این تیم تحقیقاتی روی موش ها انجام شد قلب مادر توسط سلول بنیادی جنین ترمیم شد .
محققان بر این باورند که سلول های بنیادی جنین باعث می شد ضعف سیستم قلبی مادران به طور خود به خود بر طرف شود واین امر در نیمی از مادران بیمار دیده شده است .

منبع: نون و آب