پس از آنكه  اصغر فرهادی به ايران آمد و در فرودگاه با خبرنگار هفت در رابطه با نيامدنش به تلويزيون گفته بود كه مگر صاحبان تلويزيون با من رفتار خوبی داشته اند كه من با آنها صحبت كنم و غيره كه البته اين خبر از سوی آقای گبرلو مجری هفت از طرف فرهادی تكذيب شد ولی پس از وسعت گرفتن اين سخنان اين قضيه كه فرهادی به خاطر تبليغ نكردن فيلمش در تلويزيون از سوی مسئولين كمی از آنها دلخور است ، دلخوری كه شايد پس از صحبتهای پوران درخشنده در برنامه هفته گذشته نيز بيشتر بشود.

تشكر درخشنده همه چيز را آشكار كرد

درخشنده در برنامه هفت از آقای ضرغامی رياست صدا و سيمای جمهری اسلامی ايران به خاطر تبليغ رايگان فيلمش در تلويزيون تشكر ويژه كرد ، اين در حالی است كه فيلم اصغر فرهادی با نام گذشته كه افتخارات زيادی را برای سينمای ايران به ارمغان آورده را از تبليغ در تلويزيون معاف كردند و به ايشان تبليغ فيلم گذشته را ندادند.
معلوم نيست چرا بين فيلمها فرق ميگذارند ، آقای فرهادی يكی از افتخارات و سرمايه های سينمای كشور است ، نبايد با فيلم ايشان كه يك فيلم در رده بين المللی است اين رفتارها بشود ، جا داشت تا فيلم فرهادی هم در تلويزيون ملی ايران تبليغ شود تا اين نوع دلخوريها پيش نيايد ، البته جناب فرهادی تا كنون واكنشی جدی به اين اتفاق نشان نداده و همه آنها در حد صحبت وخبر بوده است.

تبليغ تلويزيونی فيلمها

منبع : نون و آب
ا
ستفاده از اين مطالب با ذكر منبع بلا مانع است