جشنواره فیلم اولی ها

جشنواره فیلم اولی ها

دومین جشنواره فیلم اولی ها با 16 فیلم کوتاه از سیزده کشور جهان برگزار می شود .
دومین جشنواره فیلم اولی ها از 16 تا 19 شهریور ماه سال جاری با اکران 16 فیلم کوتاه از سیزده کشور جهان در سراسر کشور برگزار می شود .
این جشنواره که مختص ورودی های بیست و هشتمین دوره بلند مدت فیلم سازی انجمن سینمای  جوانان ایران است با استقبال نزدیک به 500 فیلم ساز فیلم اولی که اولین تجربه فیلم سازی خودرا جلوی دوربین برده اند روبرو شده است .
دومین جشنواره فیلم اولی ها ی انجمن سینمای جوانان ایران از 16 تا 19 شهریور ماه به دبیری هاشم میرزا خانی در سراسر کشور برگزار می شود .

منبع: نون و آب