بر روی سنگ قبر بزرگان نوشته هایی زیبا و خواندنی نوشته شده که در زیر تعدادی از آنها را برایتان آورده ایم:

 

متن سنگ قبر کوروش بزرگ

متن سنگ قبر بزرگان

ای انسان هر که باشی واز هر جا که بیایی

میدانم خواهی آمد

من کوروشم که برای پارسی ها این دولت وسیع را بنا نهادم

بدین مشتی خاک که تن مرا پوشانده رشک مبر

 

 

 

 

متن سنگ قبر فروغ فرخزاد

متن سنگ قبر بزرگانمن از نهایت شب حرف میزنم

من از نهایت تاریکی

و از نهایت شب حرف می زنم

اگر به خانه من آمدی برای من

ای مهربان چراغ بیار و یک دریچه

که از آن به ازدحام کوچه خوشبخت بنگرم

 

 

متن سنگ قبر سهراب سپهری

متن سنگ قبر بزرگانبه سراغ من اگر می آیید

نرم و آهسته بیایید

مبادا که ترک بردارد چینی نازک تنهایی من


 

 

 

 

متن سنگ قبر فریدون مشیری

متن سنگ قبر بزرگان

سفر تن را تا خاک تماشا کردی

سفر جان را از خاک به افلاک ببین
گر مرا می جویی
سبزه ها را دریاب با درختان بنشین
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن سنگ قبر خسرو شکیبایی

متن سنگ قبر بزرگان

بر من ببخشاييد، اگر چه خيلی دير، خيلی دور

ولی احساس می كنم رسيده ام، شايد!

به شما، به ما … به او …

 

 

 

 

 

 

 

 

متن سنگ قبر حافظ شیرازی

متن سنگ قبر بزرگان

بر سر تربت ما چون گذری همتی خواه

که زیارتگه رندان جهان خواهد بود

 

 

 

 

 

 

 

متن سنگ قبر محمدعلی فردین


متن سنگ قبر بزرگانبر تربت پاکت بنشینم غمناک

کوهی زهنر خفته بینم در خاک

از روح بزرگ هنریت فردین

شاید مددی به ما رسد از افلاک

 

 

 

متن سنگ قبر منوچهر نوذری

متن سنگ قبر بزرگان

ز حق توفیق خدمت خواستم دل گفت پناهی

چه توفیقی از این بهتر که خلقی را بخندانی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن سنگ قبر بابک بیات

متن سنگ قبر بزرگان

سکوت سرشار از ناگفته هاست

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متن سنگ قبر حسین پناهی

متن سنگ قبر بزرگان

خورشید جاودانه می‌درخشد بر مدار خویش

ماییم که پا جای پای خود می‌نهیم وغروب می‌کنیم هر پسین

 

 

 

 

 

 

متن سنگ قبر ناصر حجازی

متن سنگ قبر بزرگان

من آن گلبرگ مغرورم که می میرم ز بی آبی

 ولی با منت و خواری پی شبنم نمی گردم

منبع : نون و آب