والیبال جوانان

صعود تیم والیبال جوانان ایران

در تازه ترین رده بندی تیم های والیبال جوانان و نوجوانان جهان ،والیبال ایران 4 پله صعود کرد .

فدراسیون بین المللی والیبال ،تازه ترین رده بندی 10 کشور برتر جهان در بخش پسران را به ترتیب به این شرح اعلام کرد:
  • روسیه 236 امتیاز
  • برزیل 210 امتیاز
  • ایران 182 امتیاز  (چهار پله صعود نسبت به رده بندی آوریل 2013 )
  • چین 153 امتیاز
  • آرژانتین 142 امتیاز
  • فرانسه 127 امتیاز
  • ایتالیا 111 امتیاز
  • لهستان 93 امتیاز
  • ترکیه 84 امتیاز
  • مصر 83 امتیاز
شایان توجه است در میان تیم های آسیایی پس از ایران و چین، ژاپن با 80 امتیاز در رده 11 جهان و سوم آسیا قرار گرفته است.

منبع: نون و آب