کلیسای مریم مقدس تبریز را بهتر بشناسیم

کلیسای مریم مقدس بزرگترین و قدیمیترین کلیسای شهر تبریزاستان آذربایجان شرقی است .این کلیسا در محلهٔ دیک باشی میدان نماز، کوروش بزرگ سابق تبریز قرار دارد. تاریخ بنای این كلیسا 1782 میلادی است و به شیوه معماری ارمنی به شكل صلیب ساخته شده است. تصاویر زیبایی از حضرت مریم ،حضرت عیسی و حواریون و قدیسین ، دیوارهای محراب و گوشه های پاطاق گنبد را زینت بخشیده اند. مراسم ملی مذهبی مسیحیان شهر تبریز در این کلیسا برگزار می‌شود مراسم بزرگ ارامنه از قبيل اعياد و جشن ها و مجالس ديني در آنجا برگزار مي شود. در شهر تبریز شش كلیسا وجود دارد كه در بین آنها كلیسای مریم مقدس بزرگترین كلیسا و همچنین قدیمی ترین آنهاست.کلیسای مریم مقدس بزرگترین و قدیمیترین کلیسای تبریز

  در بنای این كلیسا از اسلوب ارمنی استفاده شده و پلان این بنا به شکا صلیب می باشد. چهار ستون قطور سنگی در وسط پلان قرار گرفته و گنبد مرکزی بر روی این ستون ها اجرا شده است. مصالح عمده به کار رفته در بنا سنگ و آجراند و تزیینات بنا در نمای خاص آجری آن است.در اصلی آن از مقابل محراب و دو در فرعی از طرفین به درون باز می شود. در اصلی روی هشت ستون سنگی اتاقک گنبد داری جهت دو ناقوس كلیسا تعبیه شده است. در بالای در ورودی ، روی كتیبه مرمرین كوچكی به خط و زبان ارمنی تاریخ تاسیس كلیسا نوشته شده است. داخل كلیسا همانند اغلب كلیساهای گریگوری چهار ستون قطور سنگی دارد كه گنبد مركزی روی آن قرار گرفته است. محراب قریب هشتاد سانتی متر از كف كلیسا بلندی دارد و به وسیله نرده چوبی از سایر قسمت های كلیسا جدا شده است.کلیسای مریم مقدس بزرگترین و قدیمیترین کلیسای تبریز

درباره ی بنای این كلیسا افسانه ای در بین عوام ارمنه شایع است. آنها می گویند این كلیسا شب هنگام ساخته شده است ، آن هم به این علت كه دولت وقت با ساختن كلیسایی در شهر اسلامی تبریز مخالفت نموده و مانع ساخت و ساز می شد. از این قبیل افسانه ها درباره ی كلیسا های دیگر نیز گفته شده از آن جمله درباره ی چند كلیسای ارمنی واقع در دامنه آرارات نوشته شده اند كه چون شیطان مخالف با بنای معابد مسیحی بود لذا آنچه مردم روزها می ساختند او شب ها آنها را فرو می ریخت. بدین جهت مجبور شده اند شبانه روز كار كنند و عمارت كلیسا را به پایان برسانند و چون شیطان راهی به معابد تمام ندارد لذا قادر به ویران ساختن آن نیست ، تاورنیه و شاردن و دیگر جهانگردان از این افسانه ها نوشته اند.کلیسای مریم مقدس بزرگترین و قدیمیترین کلیسای تبریز

منبع : نون و آب