زخم بستر در بیماران

زخم بستر در بیماران

محققان سوئیسی سیستمی طراحی کرده اند که می تواند از ایجاد زخم بستر در بیماران جلوگیری کند .
این سیستم جدید برای مراقبت از بیماران بستری وکمک به پرستاران ساخته شده و قادر به نمایش مداوم نقاط تحت فشار بدن فرد بیمار به پرستاران است .
این سیستم از دو بخش ساخته شده که شامل تشک مجهز به حسگر فشار ویک صفحه نمایش است که در کنار آن قرار می گیرد .
در داخل تشک نیز حسگر های فشار به طور پیوسته فشار وارده به بدن را ثبت می کنند .
حسگرها از طریق مانیتور به کارکنان بیمارستان نیز هشدار می دهند و نقشه ای از تمام نقاط تحت فشار بدن بیمار را به نمایش می گذارند و آشکار می کنند که این فشار در چه نقاطی زیاد و در چه نقاطی از بدن کم است .
با استفاده از این اطلاعات پرستار نیز می تواند برای جا به جایی و کم کردن فشار در نقطه تحت فشار اطمینان حاصل کند و همچنین شمارنده معکوسی در صفحه نمایش وجود دارد که نشان می دهد پس از چه مدت زمانی بیمار باید جا به جا شود .

منبع: نون و آب